image

Drops falling in beats,
Drops dancing in furrows,
Drops washing the green.